FRUSELVA, Ingredalia, La Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears col·laboren per a la prevenció de l’obesitat infantil a través del projecte FARO-i

des. 20, 2023 | Fruselva-ca, Noticies

El Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal de Recerca (AEI) selecciona i concedeix el projecte FARO-i per a la recerca i validació d’aliments funcionals que ajudin en la prevenció de l’obesitat infantil, dins de la línia de Projectes de Col·laboració Público-Privada, convocatòria 2022, del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El projecte, liderat per Fruselva, co-manufacturer d’alimentació infantil per a les principals cadenes de supermercats a nivell mundial, compta també amb la participació de la StartUp navarresa Ingredalia, nascuda del sector agroalimentari de la Vall de l’Ebre i del Centre Tecnològic Tecnalia, especialitzada en el desenvolupament i industrialització d’ingredients funcionals d’alt valor afegit que contenen compostos actius recuperats a partir de subproductes de la indústria alimentària, el departament de Nutrició i Ciències de l’Alimentació i Gastronomia del Campus de l’Alimentació la Universitat de Barcelona i el grup de recerca de Nutrició Comunitària i Estrès oxidatiu de la  Universitat de les Illes Balears.

FARO-i (Formulació d’Aliments per a la Regulació de l’Obesitat Infantil) durarà tres anys i comptarà amb un pressupost aproximat de 670k€. El seu objectiu és desenvolupar aliments innovadors per a la prevenció de l’obesitat infantil; un problema de salut pública que afecta nens a tot el món i que, segons dades del Ministeri de Sanitat, té un cost de més de 2.000M€ anuals al nostre país.

El projecte FARO-i és un exemple de col·laboració Público-Privada Multidisciplinària entre destacades institucions acadèmiques, l’ecosistema Foodtech i una empresa industrial líder en el seu sector. La Universitat de Barcelona i la Universitat de les illes Balears aportaran la seva experiència en recerca en nutrició i salut i Ingredalia brindarà la seva experiència en industrialització i escalat, a més de formulació d’aliments   d’alt valor nutricional amb un enfocament en millora de la salut dels consumidors a través del que es considera suplementació nutricional i la versatilitat i agilitat en el desenvolupament que només una StartUp pot aportar a un consorci d’aquestes característiques. Fruselva, com a coordinador del projecte, actuarà en la futura comercialització dels aliments desenvolupats, amb la intenció d’ajudar a reduir, a mitjà i llarg termini, el cost sanitari mig espanyol en obesitat infantil i posant el focus en la necessitat de canalitzar la inversió en R+D+i de les Universitats cap a productes reals que impactin en la salut i el mercat; a més de posicionar la indústria alimentària espanyola com a capdavantera en la cerca de solucions científiques aplicades a l’alimentació.

El projecte FARO-i neix de la creixent consciència de la importància d’una alimentació saludable des dels primers anys de vida i els beneficis per a la salut a llarg termini que això comporta. Els investigadors i col·laboradors involucrats a FARO-i estan compromesos a contribuir a la disminució de l’obesitat infantil i a brindar solucions pràctiques, efectives i saludables a les famílies i els professionals de la salut.

El consorci invertirà més de 670k€, dels quals el Ministeri de Ciència i Innovació subvencionarà 351k€, a més d’atorgar d’un préstec a la innovació de 266k€ addicionals, provinents de Fons Next Generation EU (NGEU).

Per a Fruselva, aquest projecte és estratègic dins del seu Pla d’Innovació 2022-2026 les principals línies de la qual de recerca són l’alimentació funcional, les dietes més saludables i els productes Plant Based.

Per a la resta del consorci, aquest projecte suposa un incentiu per a permetre’ls dedicar recursos no disponibles anteriorment per a avançar en les seves línies de treball principals i estratègiques, amb especial esment als avanços en la generació d’estudis clínics necessaris per a la industrialització dels seus ingredients per a la StartUp Ingredalia.

Dates sobre la obesitat infantil

L’obesitat infantil ha aconseguit nivells alarmants en les últimes dècades, convertint-se en una de les principals preocupacions de salut durant la infància. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja en 2016 s’estimava que hi havia aproximadament 41 milions de nens menors de cinc anys amb sobrepès a tot el món. A més, es calcula que més de 340 milions de nens i adolescents (de 5 a 19 anys) tenien sobrepès o obesitat.

Alguns dels riscos associats amb l’obesitat en edats primerenques són la diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i problemes de salut mental. És en aquest context que el projecte FARO-i cobra importància, ja que busca abordar aquest desafiament de manera efectiva i sostenible.

Referència del projecte de Recerca CPP2022-009688 finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de l’Agència Estatal de la Innovació i per la Unió Europea amb Fons Next Generation EU / PRTR

Projecte coordinat per:

Amb el suport de: