PROJECTES DESTACATS

4,4M€

INVERSIÓ TOTAL

1,99M€

INVERSIÓ PÚBLICA

2,41M€

INVERSIÓ PRIVADA

Col·laboració sol·licitada a:

Comunitat energètica

 

El projecte “Associació Comunitat Energètica Polígon Agroreus” és una iniciativa de l’Ajuntament de Reus per a finançar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres dels membres adscrits a “La Comunitat” per a generar autoconsum energètic i vendre els excedents a la comercialitzadora local d’energia de l’Ajuntament Reus Energia. El projecte, amb una inversió total de 4,4M€, ha estat aprovat pel Ministeri de Transició Ecològica i el IDAE atorgant una subvenció de 2M€ de Fons Next Generation.

 

masergrup La Asociación Comunidad Energética del polígono Agro-Reus, constituida con participación municipal y de empresas privadas para impulsar el proyecto de comunidad energética al polígono Agro-Reus, recibirá 1.994.445,70 € de la segunda convocatoria del «Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunicadas energéticas (CE Implementa)» de la Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La financiación Next Generation permitirá dar impulso en la comunidad energética y contribuirá a impulsar nuevas actuaciones en el ámbito de la apuesta municipal por las energías renovables. La inversión total en el proyecto es de 4.411.532,28 €, uno de los más ambiciosos de los 28 proyectos que han sido beneficiarios de los 30 millones de euros de presupuesto de esta línea. A escala catalana, cinco comunidades han recibido ayudas del programa, de los cuales la ayuda concedida a Reus es lo más elevado y el segundo con mayor inversión global. La ayuda concedida representa el 55% del coste subvencionable del proyecto: 3.626.264,92 euros.

proyectos destacados

La comunidad aprovechará las cubiertas de edificios públicos y privados para la instalación de placas solares fotovoltaicas que podrán suministrar energía en los edificios municipales y a las empresas instaladas en el polígono. Se trata de un proyecto que ante el alza de los precios de la energía y la dependencia de fuentes no renovables, apuesta por el autoconsumo y la generación de energía eléctrica de origen renovable, y respetuosa con el medio ambiente, proporcionando a las empresas que participan la posibilidad de disponer de energía a costes asumibles. Aun así, la asociación prevé la comercialización de los excedentes de producción a través de la comercializadora municipal Reus Energía. El proyecto generará directamente hasta cinco puestos de trabajo permanentes. La Asociación Comunidad Energética del polígono Agro-Reus está constituida por tres empresas municipales, Reus Servicios Municipales, Redessa y Reus Transporte, y tres empresas ubicadas al polígono: Ascensores Omega Tarraco; Servicios y Administraciones Masergrup y Setier. Ahora se continuará trabajando para incorporar además empresas.

2,9M€

INVERSIÓ TOTAL

0,5M€

INVERSIÓ PÚBLICA

2,4M€

INVERSIÓ PRIVADA

Amb el suport de:

Actius Fixos

 

El projecte “Inversió en Actius Fixos per a una nova línia de producció per a la nova factoria de Fruselva a Catalunya” té com a objectiu adquirir nova maquinària per a la implantació d’una nova línia productiva per a Global Fruselva. El projecte permetrà millorar la competitivitat de l’empresa, reforçarà la presència industrial del sud de Catalunya a la resta del món i resultarà en un gran impacte territorial especialment significatiu en el marc dels objectius definits al Pacte Nacional per la Indústria en termes d’inversió i ocupació. A més de trobar-se en línia amb l’estratègia d’expansió de l’empresa al territori, reforça l’aposta per la recerca i la innovació que l’empresa està realitzant a través de la instal·lació d’un laboratori d’I+D que actuï com a eix central de la recerca més puntera que es desenvoluparà a la companyia. D’aquesta manera, a més d’accedir al mercat europeu amb l’experiència acumulada fins ara amb la línia de productes que ja es fan a través de les fàbriques de Xile i Colòmbia, això permetrà un alt grau de transferència de coneixement d’una manera més àgil i eficient per traslladar a mercat els desenvolupaments duts a terme als projectes de recerca que s’estan treballant actualment en col·laboració amb universitats, centres de recerca i altres empreses.

 

masergrup La Asociación Comunidad Energética del polígono Agro-Reus, constituida con participación municipal y de empresas privadas para impulsar el proyecto de comunidad energética al polígono Agro-Reus, recibirá 1.994.445,70 € de la segunda convocatoria del «Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunicadas energéticas (CE Implementa)» de la Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La financiación Next Generation permitirá dar impulso en la comunidad energética y contribuirá a impulsar nuevas actuaciones en el ámbito de la apuesta municipal por las energías renovables. La inversión total en el proyecto es de 4.411.532,28 €, uno de los más ambiciosos de los 28 proyectos que han sido beneficiarios de los 30 millones de euros de presupuesto de esta línea. A escala catalana, cinco comunidades han recibido ayudas del programa, de los cuales la ayuda concedida a Reus es lo más elevado y el segundo con mayor inversión global. La ayuda concedida representa el 55% del coste subvencionable del proyecto: 3.626.264,92 euros.

proyectos destacados

La comunidad aprovechará las cubiertas de edificios públicos y privados para la instalación de placas solares fotovoltaicas que podrán suministrar energía en los edificios municipales y a las empresas instaladas en el polígono. Se trata de un proyecto que ante el alza de los precios de la energía y la dependencia de fuentes no renovables, apuesta por el autoconsumo y la generación de energía eléctrica de origen renovable, y respetuosa con el medio ambiente, proporcionando a las empresas que participan la posibilidad de disponer de energía a costes asumibles. Aun así, la asociación prevé la comercialización de los excedentes de producción a través de la comercializadora municipal Reus Energía. El proyecto generará directamente hasta cinco puestos de trabajo permanentes. La Asociación Comunidad Energética del polígono Agro-Reus está constituida por tres empresas municipales, Reus Servicios Municipales, Redessa y Reus Transporte, y tres empresas ubicadas al polígono: Ascensores Omega Tarraco; Servicios y Administraciones Masergrup y Setier. Ahora se continuará trabajando para incorporar además empresas.

617,5K €

PRESSUPOST

38,4K €

SUBVENCIÓ

197,4K €

FINANÇAMENT PÚBLICA

Coordinat per:

Amb el suport de:

FARO-i

 

Investigació sobre nous productes alimentaris, noves formulacions i noves receptes que ajudin a prevenir l’obesitat infantil i consumir-los dins un patró d’alimentació saludable. Inclusió de noves matrius alimentàries per a persones des de 2 anys i fins a 10 anys.

 

masergrup L'Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus, constituïda amb participació municipal i d'empreses privades per a impulsar el projecte de comunitat energètica al polígon Agro-Reus, rebrà 1.994.445,70 € de la segona convocatòria del «Programa d'incentius a projectes pilot singulars de comunicades energètiques (CE Implementa)» de la Institut de Diversificació i Estalvi de l'Energia, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El finançament Next Generation permetrà donar impuls en la comunitat energètica i contribuirà a impulsar noves actuacions en l'àmbit de l'aposta municipal per les energies renovables. La inversió total en el projecte és de 4.411.532,28 €, un dels més ambiciosos dels 28 projectes que han estat beneficiaris dels 30 milions d'euros de pressupost d'aquesta línia. A escala catalana, cinc comunitats han rebut ajudes del programa, dels quals l'ajuda concedida a Reus és el més elevat i el segon amb major inversió global. L'ajuda concedida representa el 55% del cost subvencionable del projecte: 3.626.264,92 euros.

projectes destacats

La comunitat aprofitarà les cobertes d'edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que podran subministrar energia en els edificis municipals i a les empreses instal·lades en el polígon. Es tracta d'un projecte que davant l'alça dels preus de l'energia i la dependència de fonts no renovables, aposta per l'autoconsum i la generació d'energia elèctrica d'origen renovable, i respectuosa amb el medi ambient, proporcionant a les empreses que participen la possibilitat de disposar d'energia a costos assumibles. Així i tot, l'associació preveu la comercialització dels excedents de producció a través de la comercialitzadora municipal Reus Energia. El projecte generarà directament fins a cinc llocs de treball permanents. L'Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus està constituïda per tres empreses municipals, Reus Serveis Municipals, Redessa i Reus Transport, i tres empreses situades al polígon: Ascensors Omega Tarraco; Serveis i Administracions Masergrup i Setier. Ara es continuarà treballant per a incorporar a més empreses.