FRUSELVA GRANTS A SCHOLARSHIP

FRUSELVA GRANTS A SCHOLARSHIP TO A STUDENT OF THE ESCOLA INTERNACIONAL

Jun 21, 2022 | Fruselva-en, News

We at Fruselva are very proud to award the Escola Internacional del Camp EIC- for the second consecutive year in the field of STREAM education – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics-. With this recognition, we want to support Martin Jakovlev, 16 years old, on his journey and talent development along with other students in technology, science and mathematics.

We believe that education is essential at every stage in life, but especially among the youngest in order to build a solid foundation that drives their future. For this reason, the Fruselva Prize in the STEAM field, promoted by the Fundació Escola Internacional del Camp, will serve to cover the student’s schooling during the coming academic year with a contribution of 6.000€.

Congratulations Martin Jakovlev and keep up the amazing work!

Fruselva covers the student of Martin Jakovlev during the coming academic year.

FRUSELVA GRANTS A SCHOLARSHIP

A l’EIC hem desenvolupat un model pedagògic propi: el Sòcrates Educa®.

Un dels objectius fonamentals del nostre model és la promoció de l’excel·lència en els quatre àmbits essencials de la persona: el saber, el saber fer, el ser i el conviure. Altres objectius són: fomentar el pensament obert i independent, la creativitat, la capacitat d’iniciativa i la cultura de l’esforç, juntament amb les pràctiques esportiva, artística i musical.

Sòcrates Educa situa l’alumne/a en el centre de l’activitat docent i és el marc de referència de la nostra escola plural, coeducadora i plurilingüe. El fet de tenir un model pedagògic propi reforça la nostra tasca educativa, que consisteix a preparar l’alumnat per als reptes de viure, treballar i exercir la ciutadania de manera responsable.

“El mestre/a no només ha de transmetre coneixements a l’alumne/a, sinó que li ha d’obrir finestres perquè sigui el propi alumne qui faci sortir el coneixement.”
– Sòcrates

FRUSELVA GRANTS A SCHOLARSHIP TO A STUDENT OF THE ESCOLA INTERNACIONAL